Back to index

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, reserveringsnummer, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot onze website.
We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u onze website, sociale media of evenement bezoekt.

 

We kunnen de volgende categorieŽn informatie verzamelen:

A

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, of andere erkende persoonlijke identiteitskaartnummers en details, credit/debitkaart of andere betalingsgegevens;

B

Persoonsgegevens geboekte artiesten voor festivals, waaronder uw naam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, paspoort of ID-nummer, vervaldatum en land van afgifte;

C

Informatie die u verstrekt over uw sponsoring account

D

Informatie over uw ticket voorverkoop festivals;

E

Informatie over uw gebruik van onze website, social media en/of App;

F

Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat,pb, telefoongesprekken, skype, gsm en sociale media, foto`s

 

 

 

What personal information do we collect

 

Personal data include all information relating to you with which we can identify you, such as your name, contact details, reservation number, payment details and information about your access to our website.
We may collect personal information from you when you visit our website, social media or event..
We can collect the following categories of information:  

A

Name, address, e-mail address, telephone number, or other recognized personal identity card numbers and details, credit / debit card or other payment details;

B

Personal data booked artists for festivals, including your name, nationality, date of birth, gender, passport or ID number, expiry date and issuing country;

C

Information you provide about your sponsorship account

D

Information about your ticket presale festivals;

E

Information about your use of our website, social media and / or App;

F

Information that you share with us via letters, e-mails, chat, pb, telephone calls, skype, gsm and social media, photos

 

 

De titel van je pagina.