previous_nl

CME Stempoll Singer/Songwriter van het jaar 2020
Sing en songwriters kunnen vanaf heden in of uitschrijven van deelname aan het bovengenoemde Award. De meest bekende sing/songwriters heb ik al opgenomen in de lijst.

STEM POLL REGLEMENT

  1. U MOET DE SONG ZELF HEBBEN GESCHREVEN. (of in samenwerking met iemand)
  2. DE SONG TEKST IS GESCHREVEN OP NIEUWE MUZIEK EN NIET OP EEN BESTAAND NUMMER.
  3. DE SONG MAG NIET OUDER ZIJN DAN TWEE JAAR (2019 OF 2020)

De stempoll gaat via een e-mail stempoll formulier. Geschikt voor die personen die geen social media hebben. Het aan of afmeldings formulier mag alleen ingevuld worden door de ARTIEST zelf.
Klik  om aan of af te melden  - Formulier
Singer/Songwriter

UKUSA.flag

CME Vote poll-  Singer / Songwriter of the year 2020
Sing and songwriters can from now on register or deregister from participating in the aforementioned Award. I have already included the most famous sing / songwriters in the list.

VOTE POLL RULES

  1. YOU MUST HAVE WRITTEN THE SONG YOURSELF. (or in collaboration with someone)
  2. THE SONG TEXT IS WRITTEN ON NEW MUSIC AND NOT ON AN EXISTING NUMBER.
  3. THE SONG MAY NOT BE OLDER THAN TWO YEARS (2019 OR 2020)

The voting poll this year is via an e-mail voting poll form. Suitable for those who do not have social media. The registration or deregistration form may only be completed by the ARTIST himself.

Click to sign up  -  Singer / Songwriter Form

Steun onze Country Promotie Stichting  en houd deze draaiende. Dit kunt u doen door een kleine of grote bijdrage te leveren. Klik op de afbeelding om verder te gaan.

Support our country promotion foundation and keep it up and running.ideal-ppCMEkopie You can do this by making a small or large contribution. Click on the picture to continue.

 

 

De titel van je pagina.