Back to index

Cookies & site tracking

Deze website maakt gebruik van cookies om ons in staat te stellen onze service aan u te verbeteren en om bepaalde functies aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt. Dit kunnen cookies van media en advertentiepartners zijn die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website of app bezoekt. Bezoek de websites van onze partners voor informatie over hun privacy- en cookiebeleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst via uw webbrowser om ons in staat te stellen uw browser te herkennen en ons te helpen bij het traceren van bezoekers aan onze site zodat wij producten en diensten hierop kunnen aanpassen. Een cookie bevat uw contactgegevens en informatie om ons in staat te stellen uw computer te identificeren wanneer u onze site bezoekt zodat we u kunnen helpen met uw reservering. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar als u wilt, kunt u deze browserinstellingen wijzigen door cookies te accepteren, af te wijzen en te verwijderen. De "help"-sectie op de werkbalk van de meeste browsers kunnen u helpen hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u kunt laten weten wanneer u een nieuw cookie ontvangt of hoe u deze helemaal kunt uitschakelen. Als u ervoor kiest om deze instellingen te wijzigen, kan het zijn dat bepaalde functies niet werken. De cookies die we gebruiken nemen geen andere opgeslagen informatie op uw computer waar.

Voor meer informatie over cookies en hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geÔnstalleerd, bezoek de volgende website: http://www.allaboutcookies.org

Cookies & site tracking

This website uses cookies to enable us to improve our service to you and to offer certain features that you may find useful. These may be media and advertising partner cookies that are placed on your computer when you visit our website or app. Visit the websites of our partners for information about their privacy and cookie policy.

Cookies are small text files that are placed on your computer's hard drive via your web browser to enable us to recognize your browser and help us track visitors to our site so that we can customize products and services accordingly. A cookie contains your contact information and information to allow us to identify your computer when you visit our site so that we can assist you with your reservation. Most web browsers automatically accept cookies, but if you want, you can change these browser settings by accepting, rejecting and deleting cookies. The "help" section on the toolbar of most browsers can help you to prevent your browser from accepting new cookies, how the browser can let you know when you receive a new cookie or how you can disable it completely. If you choose to change these settings, certain functions may not work. The cookies we use do not detect other stored information on your computer.

For more information about cookies and how to prevent cookies from being installed, visit the following website: http://www.allaboutcookies.org

 

 

De titel van je pagina.